Pravila in pogoji poslovanja:

 

1. Splošni pogoji poslovanja
Podjetje PRO-AND, Andrej Ivan Rus s.p. sodeluje s poslovnimi partnerji in naročniki v skladu s pravili
mednarodnega poslovanja.
Splošni pogoji spletne trgovine PRO-AND, Andrej Ivan Rus s.p. so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom
RS, Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVOP-1), s priporočili TZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.
Spletno trgovino upravlja PRO-AND, Andrej Ivan Rus s.p. Globoko 10 k 8254 Globoko.
Matična št.: 6854419000 Davčna št.:SI 28957687

2. Pogodbeni stranki
Pogodbeno razmerje bo sklenjeno med poslovnim partnerjem, naročnikom, kupcem in ponudnikom:
PRO-AND, Andrej Ivan Rus s.p., Globoko 10k 8254 Globoko Slovenija
Za reševanje morebitnih sporov je pristojno Sodišče v Krškem.
Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na: pro-and@siol.net

3. Pogodba o sodelovanju
Izdelke in storitve, lahko poslovni partnerji, naročniki in kupci naročijo vse dni v letu. V primeru, da izvedba
storitve ali dostava izdelkov ni mogoča pravočasno iz kakršnih koli razlogov, bodo poslovni partnerji, naročniki,
kupci obveščeni preko E-maila. Cene storitev in izdelkov na spletni strani veljajo do razprodaje zalog.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
Poslovni partner, naročnik, kupec z oddajo naročila sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju in prejme preko E-
maila ponudbo za storitve, ali račun za plačilo izdelkov. V spletni trgovini se plača ob naročilu ali po povzetju. Če
račun, storitev ni plačana v roku, je kupec, naročnik ponovno pozvan k plačilu preko E-maila. V kolikor plačilo ne
bo opravljeno si pridržujemo pravico do obračuna obresti in nastalih stroškov. V primeru nejasnosti je kontakt:
pro-and@siol.net

 

4. Varovanje osebnih podatkov
PRO-AND, Andrej Ivan Rus s.p. varuje zasebnost poslovnih partnerjev, naročnikov ter kupcev in podatke
uporablja za poslovne namene. Poslovni partner, naročnik, kupec z registracijo v spletno trgovino ali z oddajo
naročila, dovoli uporabo podatkov za statistične namene in pošiljanje reklamnih elektronskih sporočil. Soglasje
lahko kadarkoli umakne in zahteva izbris podatkov. S poslovnim partnerjem, naročnikom in kupcem lahko
komuniciramo tudi po telefonu, če je to potrebno zaradi izvedbe naročila.
PRO-AND, Andrej Ivan Rus s.p. s pomočjo piškotkov spletnega mesta, sledi uporabi spletne strani. Ti podatki ne
omogočajo vpogleda v podatke poslovnih partnerjev, naročnikov, kupcev. Uporablja se jih zgolj za izboljšanje in
posodabljanje spletne trgovine. Poslovni partner, naročnik, kupec, je dolžan skrbeti za pravilnost in točnost
podatkov. Odgovoren je za vse aktivnosti, opravljene na spletni strani ali trgovini. V primeru nepooblaščene
uporabe ali utemeljenega suma, da je do tega prišlo, mora poslovni partner, naročnik, kupec o tem takoj obvestiti
PRO-AND, Andrej Ivan Rus s.p. preko E-maila. Poslovni partner, naročnik, kupec se zaveže, da bo spletno mesto
www.pro-and.si uporabljal v skladu z navedenimi pogoji poslovanja.
Osebni podatki: ime in priimek, naslov bivališča, elektronski naslov in telefonsko številko, uporabljamo izključno
za posredovanje naročil in jih ne uporabljamo v druge namene ter jih ne posredujemo tretji osebi. Podatke
hranimo v elektronski obliki na dveh napravah, ki sta zaščiten z gesli. Ob morebitnem vdoru v računalniški sistem
ne nosimo odgovornosti za odtujitev podatkov.

5. Pravica do odstopa od nakupa in vračilo blaga
Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo, to je od
spletnega nakupa.
Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika
tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik oziroma, v primeru delne izdobave posameznih

kosov blaga iz enega naročila rok potečete 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu
blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.
Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje PRO-AND,Andrej Ivan
Rus s.p. na e-naslov: pro-and@siol.net o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. Da bi se rok za odstop od
pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe
poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

UČINKI ODSTOPA OD POGODBE
Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v
14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški
dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna
oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo
uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa
zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme
vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek
se zgodi prej. Potrošnik blago vrne ali izroči podjetju, ki je potrošniku blago dostavilo, brez nepotrebnega
odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o
dostopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.
POGOJI VRAČILA BLAGA (omejitve pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe)
Stroške vračila blaga nosi potrošnik.
Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za
določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni
embalaži.

 

6. Cene in stroški dostave
Cene so po ceniku v € (euro). Pridržujemo si pravico po spremembi cen. Strošek dostave se izpiše pri plačilu v
spletni trgovini. Poslovni partner, naročnik, kupec je pred plačilom računa dolžan preveriti pravilnost izstavljenega
računa in nas o morebitnih napakah obvestiti pred opravljenim plačilom. Kasnejših reklamacij računa ne moremo
upoštevati.

7. Dostava
Izdelki bodo odpremljeni na naslov poslovnega partnerja, naročnika, kupca v roku 3-5 delovnih dni po prejetem
plačilu celotnega računa, razen v času praznikov. Dostava poteka preko pošte ali dostavne službe. Čas dostave z
je 2 - 5 delovnih dni. Tveganje za dostavo in prevoz blaga, neglede na način in tip dostave nosi poslovni partner,
naročnik, kupec ki je dožan poškodbe reklamirati direktno pri dostavni službi.

8. Plačilo
Plačilo računa za opravljene storitve poslovni partnerji, naročniki storitev in trgovci opravijo z nakazilom na
poslovni račun podjetja.
Kupci iz Slovenije v spletni trgovini plačajo preko PayPal (plačilo s plačilnimi in kreditnimi karticami), plačilo po
predračunu, plačilo s  kreditnimi karticami (Visa, MasterCard) in po povzetju.
Kupci iz tujine plačajo preko PayPal (plačilo s plačilnimi in kreditnimi karticami) inplačilnimi in kreditnimi karticami
Visa, MasterCard
Izdelki bodo odposlani na naslov poslovnega partnerja, naročnika, kupca v roku 3-5 delovnih dni po prejetem
celotnem plačilu računa, razen v času praznikov. Naveden rok odpreme izdelkov ne velja za izdelke pri katerih je
v opisu izdelkov navedeno drugače. V kolikor iz kateregakoli razloga katerega od izdelkov ne bo mogoče dobaviti
v roku bo kupec o tem obveščen preko E-maila.
Za reševanje sporov je pristojno Sodišče v Krškem

9. Lastništvo izdelkov
Izdelki so do plačila računa v lasti prodajalca PRO-AND, Andrej Ivan Rus s.p.

 

10. Garancija
Garancijo izdelkov zagotavljamo v skladu s predpisi in zakoni.